Oudercontacten

In september nodigen we alle ouders samen uit om kennis te maken met de nieuwe juf of meester en klas van hun kind. Je krijgt dan uitleg over de werking en er worden afspraken gemaakt.

In de loop van het schooljaar organiseren we op drie vaste tijdstippen een individueel oudercontact in de kleuter- en lagere school. We nodigen alle ouders uit om hier aanwezig te zijn, sterker nog we vinden het noodzakelijk dat alle ouders aanwezig zijn op een oudercontact. We maken samen school en om die reden is het zeer belangrijk dat u als ouder kan mee praten en mee nadenken over de vorderingen van uw kind. Het rapport gaat niet enkel over cijfers maar zeker ook over welbevinden en betrokkenheid. Om die reden is het niet wenselijk dat de leerlingen mee aanwezig zijn tijdens het oudercontact. De brug tussen de school en thuis is van cruciaal belang om zicht te krijgen op het functioneren van elk kind en om de communicatie tussen school en ouders positief te onderhouden. Dit vindt u ook terug in het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

De school heeft respect voor ieders eigenheid en leefsfeer, voor elke mogelijke gezinssamenstelling. Een oudercontact is een voorbereid gesprek waarbij alle informatie zo goed mogelijk en éénduidig besproken wordt. Dit vraagt tijd en die tijd investeren we graag. Het is echter niet langer haalbaar en niet efficiënt om per kind twee oudercontacten te organiseren voor mama en papa afzonderlijk. De school beslist om deze redenen dat er per kind 1 degelijke en duidelijk oudercontact georganiseerd wordt op een aangekondigd tijdstip. Indien ouders niet meer samen wonen, gelieve hier rekening mee te houden en in het belang van uw kind en indien mogelijk toch beiden aanwezig te zijn. Wij begrijpen dat deze situaties niet vanzelfsprekend zijn maar vragen uw bereidwilligheid in functie van uw kind.

Uiteraard geven we tussenin ook de mogelijkheden om de resultaten en vorderingen van je kind met de leerkracht te bespreken indien nodig.

%d bloggers liken dit: