Pedagogisch project

De laatste jaren is er stevig gebouwd aan een nieuw pedagogisch project dat onze school een nieuwe toekomst en een nieuwe identiteit geeft. Het team heeft  een duidelijke visie op goed onderwijs ontwikkeld. De A-HA! School blijft de warme school die ze is en maakt werk van toekomst gericht en veelzijdig onderwijs. De jobs die voor deze generatie leerlingen weggelegd zijn, moeten misschien of wellicht nog uitgevonden worden.

-De nieuwe weg die we inslaan, wordt gekenmerkt door een duurzaam project dat we met heel de basisschool stap voor stap opbouwen. Onze school draagt de naam van een gekend journalist en volksschrijver die voor een groot deel van zijn leven woonachtig was in Kontich. Hij schreef o.a. korte verhalen voor kinderen en wilde hiermee vooral de jeugd aanzetten tot lezen. De naam van onze school brengt ons naadloos bij deze visie, deze ‘nieuwe’ identiteit die inzet op krachtig leesonderwijs.

-Lezen is een basiscompetentie. Niet goed leren lezen aan het begin van de schoolloopbaan gaat op termijn gepaard met ernstige problemen bij het verloop ervan en bij het maatschappelijk functioneren. Goed leesonderwijs kan dit probleem helpen voorkomen. In de wetenschap dat lezen het fundament is van leren, willen we als school inzetten op de leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen. Gelukkige en gemotiveerde kinderen zijn immers ons doel.

-Graag lezen is zoveel krachtiger dan moeten lezen. De A-HA! School wil een sterk leesbeleid uitbouwen. Dit is geen eenmalig project maar ons visitekaartje voor kleuterschool en lagere school.

In ons leven boeken we af en toe een ticket. Een ticket voor een concert, een vliegtuig of een trein, om het even wat. Een boeking doe je meestal niet zomaar, een boeking doe je bewust! Lezen en schrijven doen we in de basisschool elke dag. Kleuters en leerlingen openen en sluiten elke dag schriften en boeken die hun toekomst mee bepalen. In de A-HA! School boek je niet zomaar een ticket maar maak je heel bewust een keuze.

%d bloggers liken dit: