Refter

Sinds vorig schooljaar eten de kinderen van de lagere school niet meer op vaste tijdstippen. De kinderen zijn vrij om te kiezen waar ze plaats nemen in de refter en wanneer ze tijdens de middagpauze eten in ons restaurant ‘A-HAM!’.

’s Middags kunnen alle kinderen gratis melk, water en thee verkrijgen in de refter. Het middagtoezicht is niet betalend.

%d bloggers liken dit: